Disclaimer

Disclaimer


De website www.vanderburghchocolaad.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Van der Burgh Chocolaad en worden ook beheerd door Van der Burgh Chocolaad. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Burgh Chocolaad.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Van der Burgh Chocolaad op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Van der Burgh Chocolaad wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Van der Burgh Chocolaad behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Van der Burgh Chocolaad niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Van der Burgh Chocolaad, welke geen eigendom zijn van Van der Burgh Chocolaad. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Van der Burgh Chocolaad. Hoewel Van der Burgh Chocolaad uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Van der Burgh Chocolaad worden onderhouden, wordt afgewezen.
 

The website www.vanderburghchocolaad.nl and all parts thereof, with the exception of certain (hyper) links to companies or organizations with which we are (temporarily) working together, are the property of Van der Burgh Chocolaad and are also managed by Van der Burgh Chocolaad. It is not permitted to use the website or parts of it public, copy or save without the prior written permission of Van der Burgh Chocolaad.

The contents of this website and other expressions of Van der Burgh Chocolaad on the Internet is selected with the greatest care. Nevertheless it is possible that information provided by Van der Burgh Chocolaad is incomplete and / or incorrect. The information on the website is regularly updated and/or amended. Van der Burgh Chocolaad reserves the right to make any changes with immediate effect and without (prior) notice to take effect.

While every effort is made to prevent abuse, Van der Burgh Chocolaad is not responsible for information and/or messages sent by users of the website over the internet sent. Certain (hypertext) links in this site lead to websites outside the domain of Van der Burgh Chocolaad, which are not owned by Van der Burgh Chocolaad. If these links are activated, you will leave the website of Van der Burgh Chocolaad. Although Van der Burgh Chocolaad is highly selective in certain websites, with respect to the sites referred to, it can not vouch for the contents and the functioning thereof, nor the quality of any products or services offered thereon. Any liability for the content of websites not by Van der Burgh Chocolaad maintained, is rejected.

© 2011 - 2023 Van der Burgh Chocolaad | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel