Faq

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

De levertijd van onze chocolade artikelen is normaliter maximaal drie werkdagen. Het kan voor komen dat het door u gekozen artikel niet voorradig is omdat wij op basis van heel kleine oplages werken. In dat geval zullen wij u informeren dat de levertijd iets langer is dan gebruikelijk.

De bezorgtijd is de tijd die de bezorgdienst nodig heeft om de bestelling bij u thuis of op een ander door u aangegeven adres te bezorgen. Voor bezorging binnen Nederland is de bezorgtijd bij de levertijd inbegrepen. In geval van bezorging buiten Nederland moet de aangegeven bezorgtijd bij de levertijd worden opgeteld om te berekenen wanneer u het bestelde artikel kunt verwachten. Een bestelling (binnen Nederland) heeft een levertijd van 3 werkdagen (standaard levertijd). Voor alle leveringen werken wij samen met Post.nl.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

Betalingen van de bestelde producten in de webshop geschieden altijd via iDEAL of Pay Pal. 

Worden bestellingen ook verzonden worden bij hoge(re) temperaturen?

De ideale verzendtemperatuur voor chocolade(producten) is tussen de 10 en 18 graden Celsius. Bij temperaturen hierboven of hieronder verzenden wij wel, maar is verzending van de producten op eigen risico!

Wat te doen als ik een verkeerd artikel heb ontvangen?

Voor bestellingen die onvolledig en/of niet correct zijn, kunt u contact met ons opnemen via de button `contact` op onze website. Mail uw opmerking en uw telefoonnummer en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.  

Hoe kan ik een bestelling annuleren?

Bestellingen waarvan de betaling reeds bij ons binnen is kunnen niet meer worden geannuleerd. Een bestelling wordt definitief op het moment dat de betaling door ons ontvangen is.

Kan ik een bestelling retourneren?

Dit is niet mogelijk. Onze chocoladeproducten zijn levensmiddelen. Normaliter heeft u onder de Wet Koop op Afstand 7 dagen bedenktijd in de categorie non-food als u een product op afstand koopt, bijvoorbeeld via een webshop. Dit geldt echter niet voor verse producten die (snel) kunnen bederven. Na ontvangst kunt u onze producten dus niet retourneren.

Hoe weet ik dat mijn bestelling in goede orde ontvangen is?

Wanneer uw betaling is geaccepteerd ontvangt u via een e-mail uw order-ID. Dit is de bevestiging van de door u geplaatste bestelling. Bewaar uw order-ID goed, zodat u bij eventuele vragen over uw bestelling hieraan kunt refereren.

Hoe kan ik de bestelde producten het beste bewaren?

De door u in onze webshop bestelde chocoladeproducten dient u te bewaren op een koele, donkere plek. Bij consumptie komt onze chocolade het beste tot zijn recht op kamertemperatuur.

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Staat het antwoord op uw vraag niet hierboven, dan kunt u contact met ons opnemen via de button `contact` op onze website. Mail uw vraag en uw telefoonnummer en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.  
 

What is the deliverytime for my order?

The delivery of our chocolate is normally up to three businessdays. It can happen that the selected item(s) is/are not available because our stock is based on very small quantities. In that case we will inform you that the deliverytime is a bit longer than usual.

The average deliverytime is the time needed for the delivery of the order at your home or at another address indicated by you to deliver. For delivery in the Netherlands, the average deliverytime is included. In case of delivery outside the Netherlands, the specified deliverytime must be added to the average deliverytime to calculate when the ordered product can be expected. An order (within the Netherlands) has a delivery time of 3 days (standard delivery). We work with Post.nl. for all deliveries.

What payment options are available?

Payment of the ordered products in our onlineshop are always made via iDEAL or PayPal.

Orders are also sent at high(er) temperatures?

The ideal temperature for shipping chocolate(products) is between 10 and 18 degrees Celsius. At temperatures above or below these range we will sent but shipping is at your own risk!

What to do if I have received a wrong item?

For orders that are incomplete and/or incorrect, please contact us via the 'contact' button on our website. Mail your comments and your phone number and we will contact you soon as possible.

How can I cancel an order?

Orders for which payment already has been received by us can not be canceled. An order shall become final at the time the payment is received by us.

Can I return an order?

This is not possible. Our chocolate products are food. Normally there is a 7 days grace period by Dutch Law in the non-food category if you buy a product remotely, for example via a webshop. This does not apply for fresh products. After receiving our products, you can not return them.

How do I know my order has been received?

When your payment is accepted you will receive an email with your order ID. This is the confirmation of the order placed by you. Keep your order ID properly, so when you have any questions about your order you can refer to this.

How can I best store the ordered products?

Chocolate products should be stored in a cool, dark place. Chocolate consumption is at his best at room temperature.

Find no answer to your question(s)?

Did not find an answer to the question above, please contact us via the 'contact' button on our website. Mail your question and your phone number and we will contact you soon as possible.

© 2011 - 2023 Van der Burgh Chocolaad | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel